آبشار دره گاهان
بام تفت
مناظر طبیعی
میدان امام
آبشار دره گاهان
عقاب کوه
میدان انار
انار
باغات انار
کایت سواری بر فراز بام تفت
آثار تاریخی
بام تفت در شب
برف

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت توسعه و عمران تفت محفوظ می باشد