1 - مجوز اشتراک آب به میزان 2.5 لیتر در ثانیه در شبانه روز

2 - مجوز واگذاری 50 هکتار زمین برای فاز اول پروژه بام تفت از امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد.

3 - مصوبه منطقه نمونه گردشگری سلامت بام تفت در سفر ریاست محترم جمهوری.

4 - مصوبه هیئت وزیران درباره ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در امور پزشکی ، دارو و غذا.

5 - نامه استاندار در باره معرفی شرکت توسعه و عمران به عنوان شرکت سرمایه گذار منطقه ویژه سلامت.

6 - موافقت دکتر باقر لنکرانی وزیر اسبق بهداشت درمان و آموزش پزشکی در رابطه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی تفت.

7 - تفاهم نامه جمعی از پزشکان و متخصصان استان در رابطه با راه اندازی منطقه ویژه سلامت.

8 - مصوبه کمیته سلامت گردشگری استان در رابطه با ایجاد منطقه ویژه آزاد توریست درمانی و منطقه نمونه گردشگری بام تفت.

9 - قرارداد گزارش مطالعات پیش امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری بام تفت توسط سازمان گردشگری.

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت توسعه و عمران تفت محفوظ می باشد